Jak Założyć Firmę

Firma a Działalność Gospodarcza

Na wstępie chciałbym wyjaśnić, dlaczego uśmiecham się gdy słyszę, jak ktoś mówi: „Prowadzę firmę”. Zapytasz zapewne dlaczego? A to dlatego, że Firma to inaczej po prostu Nazwa :). Prawidłowy zwrot powinien brzmieć, „prowadzę przedsiębiorstwo/działalność pod firmą… (i tu pada nazwa)”. Zgodnie z Kodeksem cywilnym firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, a firmą osoby prawnej jest jej nazwa (K.C. art. 432 – 435).

Czytaj dalej Jak Założyć Firmę