Jak Założyć Firmę

Firma a Działalność Gospodarcza

Na wstępie chciałbym wyjaśnić, dlaczego uśmiecham się gdy słyszę, jak ktoś mówi: “Prowadzę firmę”. Zapytasz zapewne dlaczego? A to dlatego, że Firma to inaczej po prostu Nazwa :). Prawidłowy zwrot powinien brzmieć, “prowadzę przedsiębiorstwo/działalność pod firmą… (i tu pada nazwa)”. Zgodnie z Kodeksem cywilnym firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, a firmą osoby prawnej jest jej nazwa (K.C. art. 432 – 435).

W języku potocznym Firma została zrównana do pojęcia prowadzenia działalności gospodarczej czy przedsiębiorstwa, rozumianego jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Przyjmijmy zatem dla naszych potrzeb potoczne znaczenie firmy.

Formy Prowadzenia Działalności

Jeśli myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej, musisz podjąć decyzję, w jakiej formie będziesz ją prowadził. Do wyboru jest ich kilka:

 • Działalność Nierejestrowa (DN)
 • Jednoosobowa Działalność Gospodarcza (JDG)
 • Spółka jawna (Sp. j.)
 • Spółka komandytowa (Sp. k.)
 • Spółka komandytowo – akcyjna (S.K.A)
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.)
 • Spółka Akcyjna (S.A.)

W tym wpisie zajmiemy się Jednoosobową Działalnością Gospodarczą.

Kto Może Założyć JDG

Generalnie Jednoosobowa Działalność Gospodarcza może być założona przez osobę fizyczną, która jest pełnoletnia. Zatem osoby przed ukończeniem 18 roku życia, nie mogą zarejestrować działalności. Jednoosobowa działalność jest również zwana Samozatrudnieniem, zwłaszcza jeśli całą działalność prowadzisz sam. Jesteś jednocześnie szefem i pracownikiem, więc jeśli coś zaniedbasz to opieprzysz sam siebie 😉

Samozatrudnienie Sensu Stricto

Przy samozatrudnieniu sensu stricto (pracujesz dla jednego zleceniodawcy), należy zwrócić uwagę, aby nie zostały spełnione łącznie trzy warunki:

 • Odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie ponosi kontrahent zlecający przedsiębiorcy wykonanie czynności; oznacza to, że wyłączona jest odpowiedzialność przedsiębiorcy za wykonane czynności;
 • Zlecone czynności wykonywane są pod kierownictwem osoby zlecającej oraz w miejscu i czasie przez nią wskazanym; przedsiębiorca nie jest samodzielny, co powoduje, że wykonywane czynności przypominają stosunek pracy;
 • Przedsiębiorca nie ponosi ryzyka gospodarczego, pomimo iż normalnie jest ono i powinno być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wiem, wiem. Tak wyglądają cytaty z ustaw. Może posłużę się przykładem, który trochę rozjaśni powyższy bełkot:

Prowadzisz swoją firmę i wykonujesz usługi dla klienta (przedsiębiorstwa) w określonych godzinach (np. 8:00 -16:00). Do wykonywania tej pracy wykorzystujesz infrastrukturę firmy zlecającej (komputery, telefony etc.). Twoja praca jest nadzorowana przez kontrahenta (jego kierownictwo), dla którego pracujesz. Dodatkowo za Twoje błędy odpowiada przedsiębiorstwo, z którym masz podpisaną umowę.

Jeśli jest tak jak wyżej, to organ podatkowy może zarzucić Ci oraz firmie, z którą masz podpisaną umowę, próbę obejścia przepisów. Może to doprowadzić do podważenia zawartej umowy i mieć skutki nie tylko w obszarze podatkowym, ale też na gruncie ZUS. I zamiast preferencyjnych składek, ZUS może potraktować waszą umowę jako umowę o pracę i nakazać naliczenie składek zgodnie z tą umową.

Ważne jest zatem, jak sformułowana jest umowa o współpracę. Zwłaszcza jeśli podpisujesz umowę z pracodawcą, u którego byłeś pracownikiem tuż przed założeniem działalności.

Jak i Gdzie Zarejestrować Firmę

Zarejestrowanie JDG nie wymaga sporządzania żadnych umowy ani kapitału założycielskiego, ani nie generuje kosztów jej założenia. Sama rejestracja trwa około 1 dnia jeśli robisz to za pomocą portalu CEIDG. Tradycyjna rejestracja odbywa się w Urzędzie Gminy i trwa trochę dłużej. Wypełniasz w zasadzie ten sam wniosek.

Jeśli chcesz zarejestrować działalność on-line, stwórz Profil Zaufany. Dzięki niemu, sprawnie zarejestrujesz swoją firmę przez wspomniany wyżej portal.
Profil przyda się Tobie również przy ogarnianiu spraw, z Urzędami czy innymi instytucjami, przez internet. Najłatwiej taki Profil stworzyć w swoim Banku. Obecnie chyba każdy Bank oferuje taką opcję.

Co Jest Potrzebne Do Zarejestrowania Działalności

Firma

Nazwa firmy musi zawierać co najmniej Twoje Imię i Nazwisko.  Parafrazując Ludwika XIV, można rzec: „FIRMA TO TY”. Zatem Jan Kowalski będzie prowadził swoją działalność pod firmą: Jan Kowalski. Oczywiście możesz wykorzystać szereg dodatkowych wyrazów, ale zawsze w nazwie pojawić się musi Jan Kowalski. Przykład: Roboty Budowlane Jan Kowalski; „Kowalski Consulting” Jan Kowalski etc.

Wybór Formy Opodatkowania Podatkiem Dochodowym

A jakże, jeśli zarabiasz, musisz podzielić się tym z Państwem. Dzięki jego hojności, do wyboru masz kilka ich form:

 • Zasady Ogólne (skala podatkowa):
  Generalna zasada jest taka, że do kwoty 85 528 płacisz 17% od dochodu, a 32% od dochodu powyżej 85 528 PLN. I dodatkowy “bonus” dla tych, co wykażą się przedsiębiorczością i zarobią ponad 1 milion złotych: 4% do zapłaty od kwoty ponad 1 MLN. Jest to danina solidarnościowa !!
  Swoją drogą, skoro podatek cukrowy ma za zadanie zniechęcić do słodkości, to podatek dochodowy ma za zadanie….
 • Podatek Liniowy:
  Co do zasady jest to 19% od osiągniętych dochodów.
 • Ryczałt od Przychodów Ewidencjonowanych:
  Stawki wynoszą od 2% do 17% od PRZYCHODU! Poniesione koszty nie mają tu znaczenia.
 • Karta Podatkowa:
  Kwoty podatku są ustalane na podstawie:
  – zakresu działalności, jaką prowadzisz;
  – ilości osób zatrudnionych;
  – liczby mieszkańców miejscowości.
  Jest oczywiście limit osiągniętych przychodów, które mogą podlegać temu opodatkowaniu. Jest jeszcze mały haczyk, podatek ten płacisz nawet jeśli nie osiągnąłeś żadnego przychodu.
Tu wybierasz ubezpieczenie w ZUS oraz formę opodatkowania

Kody Polskiej Klasyfikacja Działalności

Polska Klasyfikacja Działalności to kody określające rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca musi posiadać chociaż jeden taki kod w momencie rejestrowania działalności. A samych kodów możesz mieć…ile chcesz. Z tym jednak bym nie przesadzał. Jeśli będziesz potrzebował dodać jakiś kod PKD do swojej działalności, możesz to zrobić w każdej chwili w CEIDG.

Gdzie możesz znaleźć  kody PKD

Przede wszystkim na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

Jeśli nadal, po przeszukaniu powyższej strony, nie wiesz, jaki kod wybrać, możesz spróbować inaczej. Odnajdujesz firmę, która prowadzi taką działalność, jaką Ty chcesz prowadzić i sprawdzasz jakie kody PKD występują u tego przedsiębiorcy. Pamiętaj, że prowadzenie działalności, przy wykorzystaniu niektórych kodów PKD, może wiązać się z koniecznością uzyskania koncesji, dodatkowego zezwolenia, zarejestrowania jako VATowiec itd.

Rejestracja Na Potrzeby VAT

Zastanów się, czy chcesz zarejestrować się na potrzeby VAT, czy nie.
Nie musisz od razu podejmować tej decyzji, jeśli nie jest to koniecznie z punktu widzenia kodów PKD, jakie wybrałeś i jaką działalność chcesz prowadzić.

Generalnie do VAT, nie musisz się rejestrować do kwoty 200 000 PLN sprzedaży z roku poprzedniego (Art. 113 ustawy VAT)

Jest to dość zawiły temat i nie należy generalizować. Podjęcie decyzji co do rejestracji jest indywidualnym wyborem na podstawie analizy swojej działalności.
Moja rada: porozmawiaj z księgowym lub doradcą podatkowym.

Zgłoszenie Do Ubezpieczenia ZUS

Po rejestracji w CEIDG jesteś automatycznie zgłaszany do ZUS jako płatnik. Zgłoszenie Ciebie jako płatnika mówi ZUS, że to Ty będziesz płacił składki: na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe i na Fundusz Pracy, za siebie (jeśli będzie to wymagane) jak i za swoich pracowników. Bycie płatnikiem nie jest jednoznaczne, z tym że jesteś ubezpieczony w ZUS. Teraz masz 7 dni, aby zgłosić się do ubezpieczenia. Nie musisz zgłaszać się do wspomnianych ubezpieczeń jeśli, pracujesz na etacie, gdzie otrzymujesz nie mniej niż najniższą krajową lub korzystasz z Ulgi Na Start.

Zgłoszenia dokonujesz, wypełniając poniższe druki:

 • ZUS ZUA – jeśli zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego;
 • ZUS ZZA – jeśli zgłaszasz się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • ZUS ZCNA – jeśli zgłaszasz do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

Ulga Na Start

W swej nieograniczonej szczodrości ZUS „wprowadził” ulgę na start. Może z niej skorzystać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • Rozpoczynasz działalność gospodarczą po raz pierwszy, albo podejmujesz ją ponownie po 60 miesiącach od jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia;
 • Nie prowadzisz działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego, przed rozpoczęciem działalności (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym) wykonywałeś czynności, które wchodzą w zakres Twojej działalności.

Ulga polega na tym, że:

 • przez pierwsze 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności nie płacisz składek ZUS;
 • po tym czasie przez kolejne 2 lata płacisz „mały ZUS”
 • przechodzisz a pełny ZUS

Składka na NFZ

To jest jedyna składka, której nie unikniesz przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia ile zarabiasz na etacie, czy też korzystasz z ulgi na start. Jeśli zakładasz działalność gospodarczą to musisz płacić składkę zdrowotną (składkę na NFZ). Zgłoszenia dokonasz na druku ZUS ZZA

Druk ten możesz załączyć wypełniając wniosek do CEIDG

Podumowanie

Założenie Jednoosobowej Działalności Gospodarczej nie wymaga żadnych kapitałów założycielskich. Nie generuje kosztów jej założenia czy rejestracji. Nie ma potrzeby sporządzania żadnych umów, a jej założenie zajmuje 1 dzień. Jest najprostszą formą prowadzenia działalności.

POMYŚL => TESTUJ => DZIAŁAJ

Jeden komentarz do “Jak Założyć Firmę”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *